کتێبخانە

مختصر کتاب نماز

کتاب حاضر ترجمه‌ی "کتاب نماز" جناب ماموستا کریکار حفظه‌الله است که توسط برادر زانا هموندی مختصر شده و به سفارش بنیاد حفظ و نشر آثار ماموستا کریکار به فارسی برگردانیده شده است. قابل ذکر است که این کتاب جزء واحدهای مقرر شده برای دانشجویان مرحله اول سطح آمادگی آمد اسلامی دانشگاه زادی می‌باشد.

بینین:  400
8/7/2018 4:45:51 PM
نشر مطالب با ذکر منبع بلا مانع می‌ّباشد.