فکر اسلامی

ما کیستیم؟ ( مقاله 9: حرکت حکیمانه برای ایجاد دگرگونی)

این یک حرکت است امّا آیا جهت ایجاد دگرگونی، شایسته و زیبنده است؟!

حرکت مشتمل بر فعالیت گروهی زمانی شایستگی خواهد یافت که به نیرویی قدرتمند که یارای مقابله با بدخواهانش را دارد تبدیل شده باشد. باید از نظر فکری، جایگزین و آلترناتیوی ارائه کند و بتواند به خوبی تمامی منهجها و بینشهای فلسفی و تعاریف فکری بدخواهانش را پاسخ بگوید و ردّشان نماید. باید قدرت ارائه جایگزین را داشته باشد و تعریفی نو و جدید از امور، ارائه دهد. البته شرط نیست که در اقناع مخالفین به نتیجه برسد و آنان را راضی گرداند اما لازم است که بینشی فکری را جهت مبارزه و زورآزمایی با فکر مخالف و مقابل، ارائه دهد. بینش و رویکرد اعتقادی ما جایگزین بینش و رویکرد فلسفی بدخواهان است که اندیشمندان کوردی آن را از غرب و شرق، وام گرفته­اند. این امّت اعتقادمحور باید در برنامه سیاسی نیز جایگزین داشته باشد؛ لازم است وقتی از سیاست طرف مقابل و سیستمشان، ایراد گرفت خود برنامه­ای بهتر جهت جایگزینی ارائه دهد. وجود و ارائه جایگزین تنها مختص زمینه فکری و سیاسی نیست؛ بلکه باید در تمامی زمینه­های زندگی، مورد توجه قرار گیرد و امری واقع­بینانه و قابل اجرا باشد نه خیالی واهی و پوچ!

   سپس این حرکت مشتمل بر فعالیت گروهی ممکن نیست که به یک حرکت شایسته و حکیمانه تبدیل شود اگر تنها خود را به عنوان یک جنبش متنقدانه نشان دهد در حالی­ که جبهه مخالف دارای قدرت نظامی است. زیرا فکر در مقابل فکر، قد علم می­کند و شمشیر در مقابل شمشیر. در سرزمینی چون کوردستان که مالامال از شبه­نظامیان است غیرممکن می­نماید که تو بتوانی " با فکر و اندیشه­ای پیشرفته امّا دست خالی" قدرت سیاسی حزب دیکتاتور و نظامی­گری منفور و فرومایگی اطلاعاتی را از قدرت، پایین بکشی.

   از این روست که باید شخصِ دارای فکر و فعالیت گروهی عُقَلایی و سیاسی در مرحله آغازین مجاهدتش " تا وقتی که به طور کامل، استوار می­شود و قدرتی شایسته به دست می­آورد" به آرامی و اتکا بر شکیبایی در مقابل فشار و نیروی بدخواهان مخالف، ایستادگی کند به شرطی که از نظر کمیّت و کیفیّت، عقب­نشینی ننماید. به عبارت دیگر، نیروهای مخالفین نتوانند او را کوچک گردانند و متحوّل و دگرگونش سازند و او را در هر چهارچوبی که می­خواهند قرار دهند؛ زیرا این مسأله، انحرافی بزرگ و مهیب است و پیروان را دچار یأس و ناامیدی می­کند تا جایی که بالاخره آنان را به مرحله­ای می­رساند که دیگر به آنچه حرکت می­خواهد و مطالبه می­کند اعتقادی ندارند و آنقدر آن را سنگین و دشوار می­بینند که گمان می­کنند پرورش­دهندگان و برنامه­ریزان حرکت، بینشی واقعی ندارند و برنامه­هایشان چیزی جز خیال نیست یا اینکه دچار کج­روی و انحراف گشته­اند. این همان بن­بست و بیراهه­ای است که بیشتر رهبران گروه­های اسلامی کوردستان بدان دچار شده­اند؛ به نحوی که از یک سو اعضا و پیروانشان، نومید و مأیوس شده­اند و از یک سو عامّه مردم نیز از آنان فاصله گرفته­اند. در چنین شرایطی، رهبر حرکت باید مکانی جایگزین را برای هجرت اعضا بیابد. یا آنکه ناگزیر شود که در کوه­ها، مأوی و مسکنی بیابد که احتمالا با این امر، وارد مرحله نظامی خواهد شد اگرچه هنوز آمادگی عملیاتیِ کامل برای آن صورت نگرفته باشد.

   سید قطب - رحمه الله- در کتاب معالم فی الطریق ( ص 61، چاپ دوم) می­فرماید: « آیین اسلام، عبارتست از نظام­نامه­ای عملی و مبتنی بر حرکت. آمده است تا در عالم واقع بر زندگی حکم کند. تا با فرمانی مستقل با واقعیت موجود روبه­رو شود. آنگاه حکم، صادر می­کند؛ یا آن را تصحیح می­کند یا اینکه از بُن آن را دگرگون می­سازد و تغییرش می­دهد». سپس در ادامه و در بحث عدم تغییر این بینش و منهج (ص 70) می­فرماید: « این است طبیعت این آیین همچنانکه از برنامه قرآن مکّی فهم می­شود. ما باید به خوبی این طبیعت را بشناسیم. ما نباید تحت هیچ شرایطی تلاش کنیم که به سبب چند آرزو و میل شتابزده و شکست­خورده در مقابل تئوریهای بشری، این طبیعت ویژه و خاص را متحوّل سازیم. زیرا این آیین تنها با اتکا بر این طبیعتش بود که توانست برای اوّلین بار امّتی مسلمان را تشکیل دهد. تمام دفعات دیگر نیز تنها با این طبیعت خود می­تواند امّتی مسلمان را ایجاد کند. هربار نیز این قابلیت را دارد که در صورت خواستن، امّت مسلمان دیگری با تکیه بر آن، تشکیل شود.

   باید به خوبی بدانیم که تلاش برای دگرگونی و تغییر عقیده زنده اسلامی " که می­خواهد در  یک واقعیت پویا، زنده و محرّک و یک جامعه سرزنده، خود را نشان دهد" برای یک تئوری پژوهشگرانه و مبتنی بر فراوان نمودن دانش و روشنفکری، اشتباهی بسیار بزرگ است. این اشتباه از آنجا سرچشمه می­گیرد که ما بخواهیم به­وسیله «تئوری اسلامی» با تئوریهای ضعیف بشری، مقابله کنیم.

   عقیده اسلامی باید خود را در درونی زنده، تشکّلی واقعی، جامعه­ای پویا و حرکتی بانشاط نشان دهد که همواره در حال کار کردن با جاهلیت دور و بر و اثرگذاری بر آن است؛ همانطور که باید در حال اثرگذاری بر بقایای جاهلیت درون پیروانش نیز باشد؛ زیرا پیروان نیز پیشتر جاهلی بوده­اند و در درونشان، آثار جاهلیت باقی است لکن اکنون دارای عقیده اسلامی هستند. این عقیده به نحوی است که می­تواند زمینه­ای وسیعتر و عرصه­ای پهناورتر را چه در سینه و درون و خِرد و چه در واقعیت زندگی در بر بگیرد. زمینه­ای پهناورتر از آنچه یک تئوری، نیازمند آن است.

   دیدگاه، بینش و تعریف اسلامی درباره الوهیت خداوند ( اله و خدا بودن) و وجود هستی، زندگی و بشر، کامل و بی­نقص است و تمامی زوایا و خفایای زندگی را در بر می­گیرد؛ زیرا بینش و رویکردی واقعی است. با همان طبیعت خود، نشان می­دهد که از تبدیل شدن به  یک بینش ­فکری و روشنگری بیزار است؛ زیرا این بر خلاف طبیعت و اندیشه و خرد اسلامی است چه آنکه بینش اسلامی باید در مجموعه­ای از اشخاص، یک سازمان و یک حرکت واقعی، متبلور شود.

   مسیر رشد و توسعه و دستیابی به آن نیز باید خود را در گروهی از افراد، تشکّلی پویا و حرکتی واقعی نشان دهد تا همانگونه که در عالم واقعیت به درجه کمال می­رسد در زمینه تئوری نیز به همین درجه دست بیابد؛ زیرا بینش اسلامی هرگز در قالب تئوری نمی­گنجد بلکه باید همواره در قالب یک واقعیت پویا، خود را به معرض نمایش بگذارد».[1]

   همچنین سید در کتاب طریق الدّعوة (1/84) می­فرماید: « تطبیق و اجرای این برنامه خداوند در روی زمین و زندگی مردم به همان شیوه­ای که پیامبر - صلّی الله علیه و سلّم-  ارائه کرده است تنها با ابلاغ و تبیین آن برای مردم، صورت نمی­گیرد! بلکه تحقّق این تطبیق و اجرا زمانی است که گروهی از مردم، ایمانِ محکمی بدان بیاورند و به صورت کامل به آن راضی گردند و بسته به توانایی خرد و اندیشه و جسمشان به تعلیمات آن پایبند گردند و همگی ابلاغ دعوت را وظیفه روزمره خود به صورت فردی و جمعی، قرار دهند و به عنوان یک هدف استراتژیک، زندگی خویش را وقف حاکم گرداندن دین در منطقه­شان کنند و سپس مردمان دیگر را دعوت نمایند تا آنان نیز به صف دینشان بپیوندند.

باید تمامی مساعی و کوششها برای این هدف، به کار گرفته شود؛ از یک سو علیه ضعف بشری خود و مردمان دیگر، هوا و هوس، جهالت و آرزوخواهی خود و دیگران، قیام کنند و از سوی دیگر صبور و شکیبا باشند و با بدخواهان و مخالفانشان، مقابله کنند که آنان نیز به دلیل همان ضعف بشری، هوا و هوس، جهالت و آرزوخواهی خویش چنین موضع دشمنانه­ای علیه دین خداوند بزرگ، اتخاذ کرده­اند. آنگاه تحقق و تطبیق برنامه خداوند به بالاترین حد و مرز و مرحله­ای خواهد رسید که طبیعت بشر، توانایی نیل به آن را دارد و می­تواند بدان پایبند شود؛ بدون اینکه واقعیت و حقیقت افراد و امّت و جامعه­ای که در آن، فعالیت می­کنند را مورد اهمال قرار دهند.

   پیش از هر چیزی، پیش از هر رنج و تلاشی، و هر گونه روش و دلیلی، این مجموعه افراد دیندار که به وسیله این دین، حرکت دگرگونی و ایجاد تحوّل را آغاز می­کنند باید با قلبی پاک، نیتشان را برای خداوند، خالص کرده باشند. باید از خود پرسیده باشند: تا چه اندازه برای این دین و دعوت و هدف و مقصد آن، کوشش و مجاهدت کرده­اند؟ میزان پیوستگی آنان به برنامه این دین و تطبیق آن در وجود خود و اطرافشان، چقدر است؟ اینان چه به عنوان فرد و چه گروه تا چه اندازه، نیتشان برای خداوند خالص گشته است؟ میزان توکل و اطمینانشان به او چیست؟!

   این حقیقت دین و دینداری است و همین است نقشه و برنامه و روش حرکت دگرگون­سازی آن. این همان حقیقتی است که خداوند متعال می­خواست آن را به جامعه مسلمانان نخستین برساند و بر آن تربیت و پرورششان دهد».[2][1]- در اینجا کلام نقل شده از کتاب معالمِ امام سید به پایان می‌رسد.

[2]- اتمام کلام سید رحمه الله -.

181 جار خوێندراوه‌ته‌وه‌
04/03/2019
احزاب اسلامی کردستان عراق اخوان المسلمین انواع آبها اهمیت جایگاه امام جماعت اهمیت طهارت بابەتەکانی ماڵپەڕ بانگ بانگ و قامەت بانگەواز باوەڕ باوەڕ هێنان به‌ فریشته‌كان بنەما عەقائیدییەکان پارێزكاری په‌یوه‌ندی فریشته‌كان به‌ مرۆڤه‌وه‌ پیسی پێناسەی دوعا پەرستن تاریخ تاقیكردنه‌وه‌ تاقیکردنەوە تفسیر سوره الممتحنه ته‌سبیحات تۆبەکردن تەقوا جاهیلییه‌ت جۆر و یاساکانی ئاو جۆره‌كانی هاوبه‌ش دانان جۆرەکانی ئاو چەند توێژینەوەیەک حیكمه‌ت و سووده‌كانی دوعا حیكمه‌ته‌كانی ڕۆژوو حەج و عومرە خانواده خودا خولع دموکراسی دنیاخواهی ده‌وڵه‌تی عوسمانی ره‌مه‌زان ڕۆژوو زادی زادی فارسی زانكۆی زادی زیکر زەکات سلفیت سنتهای فطری سه‌یید قوتب سوره‌تی (المجادلة) سوننه‌ت سیفات و ئاکارەکانی فریشتە شارستانییه‌ت شەرمکردن شەوی قەدر طاغوت طهارت عبدالقادری ته‌وحیدی غه‌یب فریشته‌ فقه فکر اسلامی فورات قضای حاجت قورئان كتێبه‌كانی خوا کاتی دوعا گیرابوون کردەوەی چاک گومان لەسەر دوعا لە خۆپرسینەوە مامۆستا كرێكار محمد عبدالله دراز مقدسات اسلام مه‌بده‌ء مه‌تنی جه‌زه‌ری مه‌رجه‌كانی گیرا بوونی دوعا مەعازەی کچی عبدالله ناسین ناوه‌ جوانه‌كانی خوای گه‌وره‌ ناوەکانی خودا نجاست نووری ڕێ نوێژ هاوبه‌ش دانان هجرت وضو یاد ئادابی دوعا كردن ئادابی قورئان خوێندن یادی خوا ئاسمان ئامادەیی ئامەدی ئیسلامی یه‌كتاپه‌رستی ئیسلام یەکتاپەرستی
نشر مطالب با ذکر منبع بلا مانع می‌ّباشد.